My Weblog: umraniye elektrikci uskuadar elektrikci usta elektrikci sisli elektrikci

Company Name
Products
Raw Materials

Past Presidents, Vice Presidents & Hon. Secretaries

Vatva Industries Association

List of Past Presidents, Vice Presidents & Hon. Secretaries
Year President Vice President Hon. Secretary
1971-1972 Late Shri Chandrakant A. Patel Shri Keshubhai T. Thakkar Shri G. R. Patel
1972-1973 Shri N.G. Mavlankar Shri Rameshbhai N. Shah Shri G. R. Patel
1973-1974 Shri N.G. Mavlankar Shri Rameshbhai N. Shah Shri G. R. Patel
1974-1975 Shri N.G. Mavlankar Late Dr. Surubhai P. Shah Shri G. R. Patel
1975-1976 Shri N.G. Mavlankar Late Dr. Surubhai P. Shah Shri Nalin K. Patel
1976-1977 Shri Nalin K. Patel Shri Amidhar M. Majmudar Shri Hasmukh K. Gor
1977-1978 Shri Nalin K. Patel Shri Nalin M. Shah Shri Hasmukh K. Gor
1978-1979 Shri Nalin M. Shah Shri Hasmukh K. Gor Shri R. M. Dekhtawala
1979-1980 Shri Nalin M. Shah Shri Hasmukh K. Gor Shri R. M. Dekhtawala
1980-1981 Shri Hasmukh K. Gor Shri Mahendra N. Patel Shri Narendra M. Patel
1981-1982 Shri Narendra M. Patel Shri Anil R. Zumkhawala Shri Deepak R. Babaria
1982-1983 Shri Anil R. Zumkhawala Shri Deepak R. Babaria Shri Harshad A. Shah
1983-1984 Shri Deepak R. Babaria Shri Nanubhai M. Panchal Shri Harshad A. Shah
1984-1985 Shri Nanubhai M. Panchal Shri Harshad A. Shah Shri Ashish N. Soparkar
1985-1986 Shri V. S. Patel Shri Bipin R. Patel Shri K. T. Patel
1986-1987 Shri K. T. Patel Shri Yogesh D. Parikh Shri Hasmukh K. Shah
1987-1988 Shri Yogesh D. Parikh Shri Harshad A. Shah Shri Jasubhai P. Panchal
1988-1989 Shri Harshad A. Shah Late Shri Rohit N. Patel Shri Ashok M. Vaishnav
1989-1990 Late Shri Rohit N. Patel Shri Ashok M. Vaishnav Shri Bakool Panchal
1990-1991 Shri Bipin R. Patel Shri Ashok M. Vaishnav Shri C. C. Pandya
1991-1992 Shri Ashok M. Vaishnav Shri K.D.Patel/Shri C. C. Pandya Shri C.C.Pandya/Shri Bakool Panchal
1992-1993 Shri K. I. Patel Shri K. B. Patel Shri K. D. Patel
1993-1994 Shri K. D. Patel Shri Jasubhai P. Panchal Shri Rameshbhai N. Patel
1994-1995 Shri Bhagvandas H. Patel Shri Rameshbhai N. Patel Shri Bhavesh G. Patel
1995-1996 Shri Rameshbhai N. Patel Shri Bhupendrabhai C. Patel Shri Vijaysinh S. Gohil/Shri Devang J. Naik
1996-1997 Shri C. C. Pandya Shri Bhupendrabhai C. Patel Shri Devang J. Naik
1997-1998 Shri C.C. Pandya Shri Shankerbhai R. Patel Shri Devang J. Naik/Shri Pankaj H. Vora
1998-1999 Shri Shankerbhai R. Patel Shri Bhavesh G. Patel Shri Dharmendra C. Joshi
1999-2000 Shri Shankerbhai R. Patel Shri Bhavesh G. Patel Shri Dharmendra C. Joshi
2000-2001 Shri Shankerbhai R. Patel Shri Vijaysinh S. Gohil Shri Dharmendra C. Joshi
2001-2002 Shri Bhavesh G. Patel Shri Vijaysinh S. Gohil Shri Kirit H. Patel
2002-2003 Shri Vijaysinh S. Gohil Shri Dharmendra C. Joshi Shri Kirit H. Patel
2003-2004 Shri Bhupendrabhai C. Patel Shri Rameshbhai M. Patel Shri Kirit H. Patel
2004-2005 Shri Kirit H. Patel Shri Rameshbhai M. Patel Shri Virendrasinh Sarvaiya
2005-2006 Shri Kirit H. Patel Shri Rameshbhai M. Patel Shri Virendrasinh Sarvaiya
2006-2007 Shri Kirit H. Patel Shri Rameshbhai M. Patel Shri Virendrasinh Sarvaiya
2007-2008 Shri Kirit H. Patel Shri Archish K. Shah Shri Virendrasinh Sarvaiya
2008-2009 Shri Kirit H. Patel Shri Virendrasinh Sarvaiya Shri Archish K. Shah
2009-2010 Shri Kirit H. Patel Shri Rakesh K. Patel Shri Archish K. Shah
2010-2011 Shri Archish K. Shah Shri Rakesh K. Patel Shri Mihir V. Patel
2011-2012 Shri Mihir V. Patel Shri Rakesh K. Patel Shri Sachin K. Patel
2012-2013 Shri Mihir V. Patel Shri Rakesh K. Patel Shri Sachin K. Patel
2013-2014 Shri Mihir V. Patel Shri Sachin K. Patel Shri Prashant K. Patel
2014-2015 Shri Rakesh K. Patel Shri Mihir V. Patel Shri Prashant K. Patel